Profile Update & Request For Registration

Profile Update & Request For Registration

Dear Members,

We request you to kindly register in our temple website to get updated information about our Temple .

We also request the registered members to kindly update their profile with latest updated photos, address, and biography.

Thank you,

Management Team

அன்புள்ள உறுப்பினர்கள்,
உங்கள் கோயில் பற்றிய புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களைப் பெற உங்கள் கோவில் இணையதளத்தில் தயவுசெய்து பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
பதிவுசெய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சமீபத்திய புதுப்பிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள், முகவரி மற்றும் தங்கள் சுயவிவரத்தை தயவுசெய்து புதுப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
நன்றி
மேலாண்மை குழு