Request For Member Registration

Request For Member Registration

Dear Members of Telugupatti Makkadavar Kula Temple,

We request you to kindly Register your details and get updated information about your Sri Paalayiamman Paappayiamman Thirukovil.
Thanks and Regards

Sri Paalayiamman Paappayiamman- Management Team

Email: support@sripaalayiammanpaappayiamman.com,  Website : www.sripaalayiammanpaappayiamman.com

https://www.sripaalayiammanpaappayiamman.com/register/ 

தெலுங்குபட்டி மக்கடவர் குல கோயிலின் அன்புள்ள உறுப்பினர்கள்,

தயவுசெய்து உங்கள் விவரங்களை பதிவுசெய்து, உங்கள் ஸ்ரீ பாலய்யம்மன் பாப்பையம்மன் திருப்போவில் பற்றிய புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களைப் பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

நன்றி மற்றும் அன்புடன் ஸ்ரீ பாலய்யம்மன் பாப்பையம்மன்- மேலாண்மை குழு

Email: support@sripaalayiammanpaappayiamman.com,  Website : www.sripaalayiammanpaappayiamman.com

https://www.sripaalayiammanpaappayiamman.com/register/